Průběh insolvenčního řízení

Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

  1. podání insolvenčního návrhu
  2. zahájení insolvenčního řízení
  3. rozhodnutí o úpadku dlužníka
  4. rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
Go to Top